Είσοδος

Η ιστοσελίδα www.eLearning-PharmaManage.gr απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας. Με την παραμονή σας σε αυτήν δηλώνετε, με ατομική σας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986, ότι είστε Επαγγελματίας Υγείας.

Η eLearning-PharmaManage.gr (Εταιρεία) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών αλλά και του συνόλου του περιεχομένου των Ιστοσελίδων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εγγυηθεί τίποτε από τα παραπάνω.

Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους υπόσχεση ή εγγύηση σχετικά με την χρήση του υλικού στις Ιστοσελίδες, από την άποψη της πληρότητας της ορθότητας, της ακρίβειας, της καταλληλότητας, της χρησιμότητας, του έγκαιρου χαρακτήρα, της αξιοπιστίας αυτού ή από άλλη άποψη.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη που αντιστοιχεί σε οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβάνοντας χωρίς περιορισμό σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, και εγγυήσεις που αναφαίνονται στην πορεία των συναλλαγών ή στην πορεία εκτέλεσης.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στις Ιστοσελίδες θα είναι αδιάκοπες, απρόσκοπτες ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα των Ιστοσελίδων θα διορθώνονται ή ότι οι Ιστοσελίδες δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή/και το χρήστη εξ υπαιτιότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων ή εξ υπαιτιότητας οποιουδήποτε άλλου site server μπορεί να χρησιμοποιείται για να καθίστανται διαθέσιμες οι Ιστοσελίδες.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία παρέχεται στους επισκέπτες ή/και χρήστες των Ιστοσελίδων, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αμέσως ή εμμέσως, συμβουλή, προτροπή ή παρότρυνση για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών ή/και επισκεπτών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων και να ενεργήσουν κατά την προσωπική τους κρίση και βούληση.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις στις οποίες προβαίνει ο κάθε επισκέπτης ή/και χρήστης των Ιστοσελίδων, επηρεαζόμενος καθ' οιονδήποτε τρόπο από τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων.

Οι Ιστοσελίδες μπορεί να παρέχουν πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους, παγκοσμίως.

Η Εταιρεία δεν ασκεί κανενός είδους έλεγχο στο περιεχόμενο ή της παρεχόμενες υπηρεσίες από άλλους δικτυακούς τόπους και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και κίνδυνο του χρήστη ή/και επισκέπτη.

Σε περίπτωση, που ασκηθεί οποιουδήποτε είδους αγωγή ή εγερθεί οποιουδήποτε είδους αξίωση κατά των Ιστοσελίδων, που να απορρέουν από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη ή/και χρήστη, τότε ο επισκέπτης ή/και χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση παρέμβασης στη σχετική δικαστική διαδικασία, καθώς και την υποχρέωση αποζημίωσης στην περίπτωση που οι Ιστοσελίδες υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των Ιστοσελίδων, ενώ η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των Ιστοσελίδων, έτσι ώστε οι επισκέπτες και οι χρήστες των Ιστοσελίδων οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές, αφού τεκμαίρεται ότι σε κάθε επίσκεψη ή/και χρήση των Ιστοσελίδων, αποδέχονται τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους όρους και στις προϋποθέσεις χρήσης.

 • MERCHANDISING στον Χώρο του Φαρμακείου

  MERCHANDISING στον Χώρο του Φαρμακείου

  29,00 €

  Η τεχνική του να καθιστάς τα προϊόντα επιθυμητά και εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή!

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Η Επικοινωνία του Πελάτη στο Φαρμακείο

  Η Επικοινωνία του Πελάτη στο Φαρμακείο

  29,00 €

  Μάθετε πως να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του πελάτη σας και
  αξιοποιήστε την με αμοιβαίο όφελος!

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Εμπορικές Συναλλαγές και Βελτίωση Κερδοφορίας Φαρμακείου

  Βασικές Εμπορικές Συναλλαγές και Βελτίωση Κερδοφορίας Φαρμακείου

  29,00 €

  Εξασκηθείτε στις βασικές εμπορικές συναλλαγές και
  βελτιώστε την κερδοφορία σας!

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Ανακαλύψτε τους Πελάτες σας για Επιτυχημένες Πωλήσεις

  Ανακαλύψτε τους Πελάτες σας
  για Επιτυχημένες Πωλήσεις

  29,00 €

  Η τέχνη του να κατανοείς τις προσδοκίες και πως αποφασίζει ο καταναλωτής του Φαρμακείου!

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Αναπτύξτε μία Νέα Κατηγορία Προϊόντων στο Φαρμακείο

  Αναπτύξτε μία Νέα Κατηγορία Προϊόντων στο Φαρμακείο

  29,00 €

  Προβληματίζεστε πως θα αυξήσετε τον τζίρο του φαρμακείου σας
  και την ικανοποίηση των πελατών σας;
  Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία
  για να αναπτύξετε μία νέα κατηγορία προϊόντων.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Χαράξτε τον Δρόμο για Ένα Νέο Πλάνο

  Χαράξτε τον Δρόμο για Ένα Νέο Πλάνο

  29,00 €

  Ακόμη και η μικρότερη αλλαγή στο φαρμακείο σας,
  θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πρόγραμμα.
  Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία
  και χαράξτε τον δρόμο για ένα νέο πλάνο

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Συμβουλή & Συνδυαστική Πώληση

  Συμβουλή & Συνδυαστική Πώληση

  29,00 €

  Και αν ο πελάτης χάρη σε εσάς μπορούσε
  να βελτιώσει τη θεραπεία του;
  Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία
  για να ξεπεράσετε τα ταμπού, να μεθοδεύσετε τις συμβουλές 
  και να πετύχετε τις συμπληρωματικές πωλήσεις.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Έλεγχος Παχυσαρκίας, Διαβήτη, Υπέρτασης & Υπερλιπιδαιμίας στο Φαρμακείο

  Έλεγχος Παχυσαρκίας, Διαβήτη,
  Υπέρτασης & Υπερλιπιδαιμίας στο Φαρμακείο

  29,00 €

  Οι Υπηρεσίες Ελέγχου είναι μια Αποστολή του Φαρμακοποιού!
  Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία
  για τη μετεξέλιξη του Φαρμακείου σας
  σε ένα σημείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Πώς να Aυξήσετε τις Πωλήσεις σας

  Πώς να Αυξήσετε τις Πωλήσεις σας

  29,00 €

  Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία
  για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας στα OTC και παραφάρμακα.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • 5 Στάδια για να Αναλύσετε τους Αριθμούς

  5 Στάδια για να Αναλύσετε τους Αριθμούς

  29,00 €

  Μάθετε τα στάδια ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης
  για να επιτύχετε την οικονομική ανάπτυξη του Φαρμακείου σας.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Ενισχύστε την Εικόνα του Φαρμακείου σας στην Αγορά και Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με την Παρουσία σας στο Facebook

  Ενισχύστε την Εικόνα του Φαρμακείου σας στην Αγορά και Αυξήστε τις Πωλήσεις σας με την Παρουσία σας στο Facebook

  29,00 €

  Μάθετε πως η παρουσία σας στο Facebook
  θα ενισχύσει την εικόνα του φαρμακείου σας και θα αυξήσει τις πωλήσεις σας.

  Περισσότερα...

  Αγορά

 • Ενεργός Εκτέλεση Συνταγής

  Συμβουλές και Προσέγγιση Ασθενή κατά την Εκτέλεση Συνταγής

  29,00 €

  Μάθετε πως μπορείτε να προσεγγίσετε και να συμβουλεύσετε τον Ασθενή
  κατά την Εκτέλεση Συνταγής.

  Περισσότερα...

  Αγορά