Η Επικοινωνία του Πελάτη στο Φαρμακείο

31,45 € Out of stock

Αποκτήστε πρόσβαση για 90 ημέρες σε αυτό το ψηφιακό μάθημα και μάθετε

πως να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του πελάτη σας και να την αξιοποιήσετε με αμοιβαίο όφελος!