Οι Υπηρεσίες Ελέγχου είναι μια Αποστολή του Φαρμακοποιού!
Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία για τη μετεξέλιξη του Φαρμακείου σας
σε ένα σημείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

 

 

eLearning PharmaManage

Με μόνο 45,00 € αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα για 90 ημέρες
ώστε να το μελετήσετε με τον δικό σας προσωπικό ρυθμό
όπως, όποτε και από όπου επιθυμείτε.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε διαδραστική μορφή
σε 9 μέρη και 31 ενότητες
με τρόπο που να διατηρεί το ενδιαφέρον,
ενώ περιλαμβάνεται και τεστ αυτοαξιολόγησης
με 10 ερωτήσεις ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε
το επίπεδο προόδου που έχετε πετύχει.

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και λάβετε βαθμολογία άνω του 80%
στο τελικό τεστ αυτοαξιολόγησης του μαθήματος
θα λάβετε Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης!

  Προεπισκόπηση Αγορά