Μάθετε πως να προσεγγίσετε και να συμβουλεύσετε τους ασθενείς
κατά την εκτέλεση των συνταγών τους!

 

 

Στο μάθημα ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ παρουσιάζονται αναλυτικά, τα στάδια της επικοινωνίας με τον ασθενή κατά την εκτέλεση της συνταγής στο Φαρμακείο, τεχνικές συμβουλής και προσέγγισής του, δίνοντας παράλληλα, καθημερινά παραδείγματα.

Το Μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 6 Διαδραστικά Κεφάλαια:

  1. Ορισμός της Ενεργού Εκτέλεσης Συνταγής

  2. Εδραίωση Εμπιστοσύνης

  3. Επεξήγηση της Θεραπείας

  4. Συμπληρωματικές Συμβουλές

  5. Συμπληρωματική Πρόταση

  6. Παραδείγματα Ενεργού Εκτέλεσης Συνταγής

Εισηγήτρια:
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια

 

eLearning PharmaManage

Με μόνο 35,00 € αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα για 90 ημέρες
ώστε να το μελετήσετε με τον δικό σας προσωπικό ρυθμό
όπως, όποτε και από όπου επιθυμείτε.
Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε διαδραστική μορφή
με τρόπο που να διατηρεί το ενδιαφέρον.
 

Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και δεν περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης.

 

  Προεπισκόπηση Αγορά