Εξασκηθείτε στις Βασικές Εμπορικές Συναλλαγές και
ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ την Κερδοφορία σας!
 

Το μάθημα παρουσιάζεται σε μορφή video,
συγχρονισμένο με πρόσθετη παρουσίαση 42 διαφανειών,
περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης με 20 ερωτήσεις
και περιέχει τις παρακάτω 2 κεντρικές ενότητες:

Α. Βασική Εξάσκηση στις Εμπορικές Συναλλαγές:
Είδη εκπτώσεων και σημασία τους, Ελαχιστοποίηση τιμής αγοράς,

Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές σας - Προετοιμασία και κανόνες.

Β. Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης και Κερδοφορίας:
Είδη κέρδους και σημασία τους, Κατηγορίες δαπανών, Μεγιστοποίηση καθαρού κέρδους,
Παρακολούθηση μικτού κέρδους και Πρακτικές βελτίωσης μικτού κέρδους.

Εισηγητής:
Αντώνης Σακάλογλου, Ph.D, Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής

eLearning PharmaManage

Με μόνο 29,00 € αποκτήστε πρόσβαση
στο μάθημα για 90 ημέρες ώστε να
μελετήσετε με τον δικό σας προσωπικό ρυθμό
όπως, όποτε και από όπου επιθυμείτε.

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και
το τελικό τεστ αυτοαξιολόγησης του μαθήματος
με βαθμολογία άνω του 80%
θα λάβετε Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης.
 

  Προεπισκόπηση Αγορά