Μάθετε πως η παρουσία σας στο Facebook
θα ενισχύσει την εικόνα του φαρμακείου σας και θα αυξήσει τις πωλήσεις σας!

 

 

 

eLearning PharmaManage

Με μόνο 40,00 € αποκτήστε πρόσβαση για 90 ημέρες
στο εκπαιδευτικό βίντεο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μάθετε γιατί:
• Το φαρμακείο σας θα πρέπει να έχει παρουσία στα Κοινωνικά Δίκτυα – εκεί που βρίσκονται και οι πελάτες σας.
• Τα Κοινωνικά Δίκτυα είναι για όλους τους φαρμακοποιούς – ακόμη και αν δεν έχετε χρόνο.
• Για να γνωρίσετε τις ορθές πρακτικές επικοινωνίας: Τί πρέπει να αποφεύγετε και γιατί!


Θεματολογία:
• Η σημασία της Εικόνας του Φαρμακείου και του Φαρμακοποιού στη διατήρηση και την προσέλκυση πελατών και στην ενίσχυση του επιπέδου ικανοποίησής τους.
Γιατί το φαρμακείο δεν μπορεί να προσφέρει μόνο εκπτώσεις;
• Η συμβολή ενεργειών επικοινωνίας και μάρκετινγκ στην ισχυροποίηση της Εικόνας ενός Φαρμακείου και του Φαρμακοποιού με την χρήση του Facebook.
• Τρόπος λειτουργίας του Facebook στο οργανικό περιεχόμενο (content, posts) και διαφημιστικά (Facebook ads).
• Πρακτικές οδηγίες/συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση μιας επαγγελματικής σελίδας στο Facebook.

Εισηγητές:
• Σέργιος Δημητριάδης, Καθηγητής Μάρκετινγκ και Πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό και στέλεχος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ηλίας Μπαλαφούτης, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό και στέλεχος του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται υπό μορφή βίντεο.
Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και δεν περιλαμβάνει τεστ αυτοαξιολόγησης.

 

  Αγορά