Μάθετε τα στάδια ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης
για να επιτύχετε την οικονομική ανάπτυξη του Φαρμακείου σας!

 

 

 

eLearning PharmaManage

Με μόνο 29,00 € αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα για 90 ημέρες
ώστε να το μελετήσετε με τον δικό σας προσωπικό ρυθμό
όπως, όποτε και από όπου επιθυμείτε.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε διαδραστική μορφή
σε 7 μέρη και 20 ενότητες
με τρόπο που να διατηρεί το ενδιαφέρον,
ενώ περιλαμβάνεται κσι τεστ αυτοαξιολόγησης
με 8 ερωτήσεις ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε
το επίπεδο προόδου που έχετε πετύχει.

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και λάβετε βαθμολογία άνω του 80%
στο τελικό τεστ αυτοαξιολόγησης του μαθήματος
θα λάβετε Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης!

  Προεπισκόπηση Αγορά