Ακόμη και η μικρότερη αλλαγή στο φαρμακείο σας, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πρόγραμμα.
Μάθετε τις προϋποθέσεις και τη μεθοδολογία και χαράξτε τον δρόμο για ένα νέο πλάνο!

 

 

 

eLearning PharmaManage

Με μόνο 35,00 € αποκτήστε πρόσβαση στο μάθημα για 90 ημέρες
ώστε να το μελετήσετε με τον δικό σας προσωπικό ρυθμό
όπως, όποτε και από όπου επιθυμείτε.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε διαδραστική μορφή
σε 12 μέρη και 36 ενότητες
με τρόπο που να διατηρεί το ενδιαφέρον,
ενώ περιλαμβάνεται και τεστ αυτοαξιολόγησης
με 10 ερωτήσεις ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε
το επίπεδο προόδου που έχετε πετύχει.

Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη και λάβετε βαθμολογία άνω του 80%
στο τελικό τεστ αυτοαξιολόγησης του μαθήματος
θα λάβετε Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης!

  Προεπισκόπηση Αγορά